Przeprowadzki w Siemianowicach

2 Kwi 2017

O demografii cz. 3

Według charakterystycznego określenia Vidal de la Blachę, Europa w repartycji rodzaju ludzkiego na kuli ziemskiej przedstawia ośrodek ogniskowy, wpływ którego daje się odczuć wszędzie. W żadnej innej części świata całego ludność nie rosła tak szybko, jak tu. Na początku XIX wieku była Europa słabiej zaludniona, niż Indie i Chiny, wykazując 187 milin. mieszkańców, czyli 16 […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 6

Obecna aparatura gospodarki światowej wzbudza w nas podziw niekłamany. Przy głębszym zastanowieniu nad rdzeniem sprawy, większe jeszcze nas ogarnie zdumienie wobec ogromu pracy pierwotnego człowieka, który, gdy mowy nie było i być nie mogło, o jakichkolwiek systemach gospodarczych, dokonał olbrzymiego dzieła, bo ze 150.000 rozmaitych ziół, traw i roślin wybrał i zaczął uprawiać 300 gatunków, […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 2

Być może za ogólnikowym, w każdym razie nieco pospiesznym i pochopnym, jest twierdzenie pewnego czeskiego uczonego, że ludność planety naszej powinna być ujęta w jedną zwartą organizację, obejmującą całokształt życia gospodarczego od produkcji środków spożywczych i surowców poprzez transport i dostawę rąk roboczych aż po wytwórczość gotowych artykułów i ich repartycję. I rzeczywiście w zastosowaniu […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 1

Przy wszelkich dociekaniach natury gospodarczej trzeba mieć na względzie jeden fakt niesłychanej doniosłości, mianowicie zawrotne tempo, w jakiem odbywa się obecnie rozwój ekonomiczny świata. Przestrzeń przestała egzystować. Czas skrócił się niesłychanie. Wydajność przemysłowa na minutę jest w wielu gałęziach obecnie kilkakrotnie większa ód wydajności całych miesięcy przed 100 laty. Odległość dla płatowca i telegrafu bez […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

O demografii cz. 2

Na naszym globie wyróżniamy trzy wielkie centra, znaczne swym zaludnieniem, potężne swą kulturą. Jest to wschodnia i południowa Azja, Europa z Zachodnią Syberią, oraz północna Ameryka, właściwie Stany Zjednoczone i Kanada. Pierwszy z tych centrów o czterdziesto-wiekowej kulturze, mieści w sobie około miliarda mieszkańców, tj. 50% ludności globu ziemskiego. Drugi, cywilizacyjnie o dwa tysiące lat […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

O demografii cz. 11

Stąd pierwszy wniosek. Zagadnienie rąk roboczych nie może być zagadnieniem wyłącznie tego czy innego etnicznego kompleksu gospodarczego, a musi silą rzeczy wchodzić w skład problematów, którymi się zajmuje ekonomika światowa. Teoretycznie dochodzimy do konieczności odpowiedniejszej repartycji ludności na kuli ziemskiej, i na pierwszy rzut oka przypuszczać można, że działać tu powinno prawo naczyń połączonych. Wzór […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

O demografii cz. 7

Malaria zwłaszcza, a także dyzenteria i tyfus spowodowały prawdziwe hekatomby ofiar wśród wychodźców i kolonistów rozmaitych narodów i okresów. Za czas 1831 – 1840 r. w stacjonującej w Afryce francuskiej armii, na 1000 osób było 74 wypadków śmierci, w stacjonującej zaś we Francji – tylko 19. W 1848 roku na rozmaite choroby umarło w Afryce […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

O demografii cz. 6

Jednocześnie za 100% gęstości zaludnienia przyjmujemy maksymalną gęstość zaludnienia, czyli gęstość zaludnienia Belgi i Luksemburga, równą 249. Stosunek nazwę wskaźnikiem ekonomicznego luzu zaludnienia. Pod względem rozwoju ekonomicznego możemy podzielić, za prof. Wagemann, tereny globu naszego na następujące grupy: a) grupa wysoko-kapitalistyczna (Europa, Stany Zjedn., Japonia), b) grupa nowo-kapitalistyczna (Oceania, Łacińska Ameryka, Kanada), c) grupa pół-kapitalistyczna […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

O demografii cz. 8

Tak np., bicz kolonizacji, żółta febra egzystuje obecnie endemicznie tylko na Gwinejskim wybrzeżu Afryki, gdzie zresztą ostatnia większa epidemia miała miejsce 30 lat temu. O roli czystości i higieny więcej, niż długie dysertacje, mogą nam powiedzieć dwie cyfry. W 1908 roku w jednym i tym samym Paryżu zanotowano 0,67 na 1.000 mieszkańców wypadków śmierci z […] Przeprowadzki w Siemianowicach
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 9

Ale nawet w ścisłym a ograniczonym zakresie badań ekonomicznych, pisząc o roli człowieka w życiu gospodarczym, można opracować temat z punktu widzenia „człowieka w ekonomice”, lub „materiału ludzkiego w ekonomice”. Wybór nasz i tu jest z góry przesądzony. Postawiliśmy bowiem sobie zupełnie sprecyzowane zadanie zbadania w ramach gospodarki światowej zagadnienia pracy tj. problematu rąk roboczych, […] Przeprowadzki w Siemianowicach

Przeprowadzki w Siemianowicach

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów