kremacja w Sosnowcu

2 Kwi 2017

O demografii cz. 9

Nie ulega jednak wątpliwości, że do osiedlenia jeden kraj nadaje się więcej, drugi mniej. Prof. Taylor wprowadza pojęcie wskaźnika kwalifikacji poszczególnych krajów w tej mierze, budując nieprawidłowy czworokąt na współczynnikach klimatycznych, jak przeciętna roczna temperatura, obfitość opadów, wysokość ponad poziomem morza, oraz na współczynniku gospodarczym, jak zasoby węgla. Za 1000 przyjęto wskaźnik idealny w postaci […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 4

By zdać sobie, choć w zarysie, sprawę z kunsztownej mechaniki gospodarki światowej, koniecznym jest poddać drobiazgowej a ścisłej analizie oddzielne człony, które się na nią składają. Najbardziej skomplikowany proces gospodarczy daje się zawsze rozłożyć na trzy czynniki składowe: produkcję, repartycję i konsumpcję, lub używając polskiej nomenklatury: wytwórczość, podział i spożycie. Nie będę się tu zastanawiał […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 7

Nie trzeba nawet przypominać sobie chińskich kulisów, ciągnących niesłychane ciężary, rosyjskich batraków, holujących statki na Wołdze, japońskich rykszów, zastępujących z powodzeniem konia, tragarzy bagdadzkich, z których mogliby się rekrutować przejmowani siłacze świata, lub zastępy murzynów, dźwigających najcięższe materiały dla kolei w Kongo, bo to samo skonstatować można, pozostając w obrębie wykwalifikowanej pracy najlepszych europejskich tkaczy, […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 5

Z trzech współczynników wszelkiej produkcji dwa, mianowicie materiały surowe i praca, którą identyfikować można z materiałem ludzkim, są że użyję spowszedniałego określenia – darami przyrody. Trzeci kapitał, często obrazowo, jako skroplona praca, określany, należy do kategorii pojęć pomocniczych, wynikłych z uznania, mniej lub więcej powszechnego, pewnych założeń, leżących w sferze raczej umownego stosunku społecznego. W […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

O demografii cz. 4

Od pojęcia fizycznej gęstości zaludnienia, musimy przejść do innego współczynnika, który by umożliwił zorientowanie się w złożonym labiryncie demograficznych rozbieżności globu naszego, wprowadzając do owej gołej cyfry powierzchni danego kompleksu geograficznego poprawkę na walor gospodarczy tego obszaru. Pewne przybliżenie do takiej poprawionej gęstości zaludnienia, otrzymamy biorąc stosunek ludności do jednostki nie całego obszaru, a areału […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 9

Ale nawet w ścisłym a ograniczonym zakresie badań ekonomicznych, pisząc o roli człowieka w życiu gospodarczym, można opracować temat z punktu widzenia „człowieka w ekonomice”, lub „materiału ludzkiego w ekonomice”. Wybór nasz i tu jest z góry przesądzony. Postawiliśmy bowiem sobie zupełnie sprecyzowane zadanie zbadania w ramach gospodarki światowej zagadnienia pracy tj. problematu rąk roboczych, […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 2

Być może za ogólnikowym, w każdym razie nieco pospiesznym i pochopnym, jest twierdzenie pewnego czeskiego uczonego, że ludność planety naszej powinna być ujęta w jedną zwartą organizację, obejmującą całokształt życia gospodarczego od produkcji środków spożywczych i surowców poprzez transport i dostawę rąk roboczych aż po wytwórczość gotowych artykułów i ich repartycję. I rzeczywiście w zastosowaniu […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

O demografii cz. 5

W Compendium of The Eleventli Census 1890 r. wyraźnie mówi się, że w Ameryce, o ile ludność przewyższa 45 mieszkańców na kilometr kwadratowy, to każdy mieszkaniec powyżej tej liczby czerpać swe środki utrzymania musi już z przemysłu i handlu, a nie z roli. W Europie, dopiero przy 100 mieszkańcach na kilometr kwadratowy trzeba myśleć o […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

O demografii cz. 8

Tak np., bicz kolonizacji, żółta febra egzystuje obecnie endemicznie tylko na Gwinejskim wybrzeżu Afryki, gdzie zresztą ostatnia większa epidemia miała miejsce 30 lat temu. O roli czystości i higieny więcej, niż długie dysertacje, mogą nam powiedzieć dwie cyfry. W 1908 roku w jednym i tym samym Paryżu zanotowano 0,67 na 1.000 mieszkańców wypadków śmierci z […] kremacja w Sosnowcu
2 Kwi 2017

Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 1

Przy wszelkich dociekaniach natury gospodarczej trzeba mieć na względzie jeden fakt niesłychanej doniosłości, mianowicie zawrotne tempo, w jakiem odbywa się obecnie rozwój ekonomiczny świata. Przestrzeń przestała egzystować. Czas skrócił się niesłychanie. Wydajność przemysłowa na minutę jest w wielu gałęziach obecnie kilkakrotnie większa ód wydajności całych miesięcy przed 100 laty. Odległość dla płatowca i telegrafu bez […] kremacja w Sosnowcu

kremacja w Sosnowcu

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów