Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 9

Ale nawet w ścisłym a ograniczonym zakresie badań ekonomicznych, pisząc o roli człowieka w życiu gospodarczym, można opracować temat z punktu widzenia „człowieka w ekonomice”, lub „materiału ludzkiego w ekonomice”. Wybór nasz i tu jest z góry przesądzony. Postawiliśmy bowiem sobie zupełnie sprecyzowane zadanie zbadania w ramach gospodarki światowej zagadnienia pracy tj. problematu rąk roboczych, czyli jedynie i wyłącznie sprawy materiału ludzkiego.

Interesujący nas problemat zarysowuje się teraz w zupełnie wyraźnych konturach. Musimy uświadomić sobie, jakie są na tle obecnego systemu gospodarczego i w zasięgu światowym, warunki pracy, jakie jest oddziaływanie wzajemne podaży rąk roboczych i popytu na nie, jak wpływa owa mechanika na masowe ruchy migracyjne, jaka jest dynamika tych ruchów, jaki ich kierunek?

By wszystkie wywody swe oprzeć na poważnych podstawach i solidnych danych, koniecznym jest przede wszystkim rozejrzenie się szczegółowe w rzeczywistości demograficznej globu naszego, przestudiowanie form pracy w różnych częściach ziemi celem wynalezienia pewnego ekonomicznego probierza doboru pracowników, wreszcie ustalenie zasad selekcji materiału ludzkiego.

Comments
  1. 1 rok ago