Podmiot i przedmiot ekonomiki cz. 8

W jednym i tym samym procesie pracy człowiek może być to podmiotem, to przedmiotem. Rozwodzi się nad tym jeden z adeptów teorii uniwersalistycznej. Tokarz i jego narzędzia tworzą w obróbce materiału system funkcji w którym praca tokarza jest elementem czynnym, podczas gdy maszyny i narzędzia, którymi się posługuje, są elementem biernym. Lecz element pasywny nie ogranicza się jedynie do maszyn, którymi się robotnik posługuje, lecz także do siły popędowej, obracającej maszynę-narzędzie, a co zatem idzie do pracy tego, kto ją wytwarza. Praca oliwiarza, smarującego maszynę parową, jest w stosunku do pracy tokarza pasywną.

Traktowany w rozprawie ekonomicznej homo sapiens przeistacza się w nowy gatunek homo oeconomicus o uszczuplonym zasięgu właściwości. O tym należy pamiętać, uświadamiając sobie, że cała wielka dziedzina doktryn moralnych i społecznych pozostaje poza sferą dociekań naszych.

Comments
  1. 1 rok ago