O demografii cz. 8

Tak np., bicz kolonizacji, żółta febra egzystuje obecnie endemicznie tylko na Gwinejskim wybrzeżu Afryki, gdzie zresztą ostatnia większa epidemia miała miejsce 30 lat temu. O roli czystości i higieny więcej, niż długie dysertacje, mogą nam powiedzieć dwie cyfry. W 1908 roku w jednym i tym samym Paryżu zanotowano 0,67 na 1.000 mieszkańców wypadków śmierci z suchot w dzielnicy Champs Elysés, a 6,74 w dzielnicy Saint Merri. W 1928 roku w całym Paryżu na suchoty umarło 2,80 na 1000 mieszkańców, w Sofii – 4,19, w Sewilli – 4, 06 w Łodzi – 2,93.2

Biała rasa odznacza się bezsporną zdolnością przystosowywania się wszędzie. Zdolność tę nabyła ona drogą ofiar kilku poprzednich pokoleń. Jeżeli dotąd wszakże pokutuje jeszcze zdanie, że egzystują miejscowości, zupełnie nie nadające się na osiedla dla Europejczyków, to twierdzenie takie można przyjąć z tern zastrzeżeniem, że ofiary, których wymaga zaaklimatyzowanie się białego człowieka, nie stoją w żadnym możliwym stosunku współmierności do korzyści, które można by osiągnąć z danego terenu.

Comments
  1. 1 rok ago