O demografii cz. 26

Jeżeli przyjmiemy z prof. East za normę 1 ha uprawnej ziemi na osobę, to przy obecnym obszarze, nadającym się pod uprawę, a stanowiącym 5 – 7 miliardów ha, otrzymamy maximum ludności kuli ziemskiej w wysokości także 5 – 7 miliard. osób. Powyżej podałem zestawienie ilości mieszkańców poszczególnych krajów na 100 ha. uprawnej ziemi. Łatwo się przekonać, że norma przyjęta przez prof. East jest za szeroką. Suponując także szeroko – według normy finlandzkiej – 0.6 ha na osobę, otrzymamy wyższe maximum, bo 10 miliardów osób. Przy normie niemieckiej lub włoskiej dojdziemy do 19 miliard. prawie, przy normie japońskiej do 60 miliard. prawie.

Już sama biegunowość liczb podanych nie wzbudza do nich wielkiego zaufania. Zdolności chłonne globu naszego według powyższych danych wahają się w olbrzymich granicach 2.3 – 60 miliard. Przy takiej fantastycznej amplitudzie, nie mniej fantastycznie przedstawiają się rozmaite przepowiednie co do okresu, w czasie którego ród ludzki dojdzie do saturacji. Bez najmniejszej wiary w nie, z obowiązku ścisłości, podałem te zbędne, w moim przekonaniu, a jakżeż między sobą rozbieżne rozważania.

Comments
  1. 1 rok ago