O demografii cz. 25

Już na wstępie spotykamy się z wielkimi trudnościami. Prof. Ballod, biorąc za punkt wyjścia gęstość zaludnienia obecnego, dochodzi, ma się rozumieć, do liczb skromnych: 2.3 miliard. przy normie zaludnienia Stanów Zjednoczonych 5.5 miliard. przy normie niemieckiej i 22.4 miliard. przy normie japońskiej. Inni statystycy, wychodząc z innych założeń, najrozmaiciej obliczają owe dopuszczalne maximum. Cyfry odnośne wahają się w granicach 5.944 mlin. (Ravenslein) do 7.800 milin. (Fircks). Dr. Winkler, konstatując, że Zachodnia Europa jest o 17% przeludniona, na Dalekim Wschodzie do saturacji zupełnej brakuje tylko 5%, Wschodnia zaś Europa, Mała Azja, Południowa Azja i Północna Afryka są zaludnione do połowy (odnośnie 58%, 53%, 48% i 53%), wnioskuje, że pozostałe części naszego globu są bardzo słabo zamieszkane, i że, przy obecnych warunkach, kula ziemska mogłaby śmiało dać miejsce 2% razy większej ilości mieszkańców’, niż to ma miejsce teraz.

Comments
  1. 1 rok ago