O demografii cz. 23

Tutaj ograniczę się do podania za prof. Gini2 bardzo prostego, lecz ciekawego demograficznego zestawienia. Dla szeregu krajów podaje on według ostatnich, dlań dostępnych, spisów ilość kobiet w wieku od 20 – 30 lat Liczba młodych mężczyzn w pierwszych – a te właśnie Gini przyjmuje – statystykach powojennych nie jest miarodajna. By otrzymać liczbę kobiet w tym samym wieku (20 – 30 lat) za trzydzieści lat, dostatecznym będzie pomnożyć przez 10 liczbę rocznego przyrostu naturalnego kobiet, w upraszczającym rozumowanie przypuszczeniu, że żadna z nowo narodzonych nie umrze w ciągu owych 30 lat. O ile stosunek tych dwu liczb (p) przewyższa jedność, to jest jasnym, że kobiety w wieku 20 – 30 lat nie reprodukują się liczebnie. Współczynnik ten jednakże, nawet gdy jest mniejszy od jedności, nie daje gwarancji przyrostu ludności, dla bardzo prostej przyczyny. Założyliśmy wyżej, że wszystkie kobiety, urodzone dziś, żyć będą za lat trzydzieści. Niestety, wiemy skądinąd zupełnie dokładnie, że tak nie będzie, bo tak być nie może, i że dla każdego społeczeństwa egzystuje mniej lub więcej precyzyjnie obliczony współczynnik, wykazujący, jaki odsetek noworodków dożyje do tego czy innego wieku.

Comments
  1. 1 rok ago