O demografii cz. 18

Charakterystyczne jest, że w liczbie krajów o dodatniej rozpiętości znajduje się tylko jeden kraj europejski. Natomiast ujemną rozpiętość można zaobserwować w trzech krajach właśnie europejskich, mianowicie: we Francji, w Austrii, i w Estonii.

Ta okoliczność zmusza nas do bardziej szczegółowego zatrzymania się na danych, dotyczących Europy. Zresztą mniej więcej pełną i ścisłą statystykę posiadamy tylko w stosunku do państw europejskich.

Jeżeli spojrzymy na mapę Europy, to przekonamy się z łatwością, że państwa o niskiej śmiertelności, jak Anglia, kraje Skandynawskie, Niemcy, Belgia, Holandia i Szwajcaria, stanowią ośrodek przeważnie teutoński. Okolony on jest przez państwa o średniej śmiertelności, jak: Finlandia, państwa Bałtyckie, Czechosłowacja, Austria, Grecja, Włochy, Francja i Irlandia. Są to kraje, zamieszkałe przez rasy: celtycką, łacińską, helleńską, bałtycką, słowiańską i germańską. Wreszcie na peryferii widzimy państwa o wysokiej śmiertelności: Rosja, Polska, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Hiszpania i Portugalia. Kraje te zamieszkałe są przez ludy łacińskie z domieszką arabską, przez słowian, mongołów, mongoło-słowian oraz w wypadku Rununji, przez pomieszane rasy: łacińską, słowiańską i mongolską.

Comments
  1. 1 rok ago