O demografii cz. 17

Opierając się na danych Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, przyjmuje on roczny przyrost światowy za 5/8%, co odpowiada podwajaniu ludności świata co 110 lat. Przy takiej „umiarkowanej” normie, około 2480 roku ilość mieszkańców globu naszego dochodzi do nieprawdopodobnie olbrzymiej cyfry 64.256 milionów.

Decydująca jest sprawa przyrostu naturalnego i praw nim kierujących. Zbadajmy ją bliżej.

Jeżeli byśmy chcieli podzielić rozmaite kraje na 3 kategorie: pierwsza o wysokiej (nie niżej 17% w ciągu dekady), druga o średniej (14,0% – 16,9%) i trzecia o niskiej (poniżej 14,0%) śmiertelności oraz o wysokiej (nie niżej 28,0%), średniej (20,0%-27,9%) i niskiej (poniżej 20%) rozrodczości, to otrzymamy następujące zestawienie, gdzie figurują wszystkie te państwa, które publikują odnośne dane (w %).

Przeważnie każdy z krajów: znajduje się co do rozrodczości i śmiertelności w tej samej lub zbliżonej rubryce. Rażąca rozpiętość daje się zauważyć w bardzo nielicznych wypadkach. Tak. Hawai i Argentyna znajdują się w rubrykach wysokiej rozrodczości i niskiej śmiertelności. Związek Pldn. Afrykański, Urugway, Kanada, Holandia i Australia w kategorii średniej rozrodczości i niskiej śmiertelności.

Comments
  1. 1 rok ago