O demografii cz. 16

Przyrost ludności obniża się ku końcowi pierwszej połowy XIX wieku. Później podnosi się aż do 11,72% przed wojną i spada znacznie po wojnie, spuszczając się do poziomu lat sześćdziesiątych. Zwiększenie nasilenia wzrostu ludności Europy musiało wywołać pewną presję na ruch wychodźczy w drugiej połowie XIX wieku.

Zwiększenie to trzeba przypisać zwiększeniu nie rozrodczości, lecz długowieczności. Gdyby norma śmiertelności pozostawała na poziomie XVIII wieku, to bez wątpienia można byłoby zauważyć wyludnienie stałe i szybkie w % krajów europejskich.

Jak się przedstawia przyszłość? Amerykański socjolog Hoss utrzymuje, że ludność świata zwiększa się rocznie o 1,44%, t. j., że za 50 lat podwoi się. Angielski uczony Carr Saunders twierdzi, że wzrost roczny nie przekracza 1,16%, t. j., że ludność podwaja się co 60 lat. Australijski statystyk Sir George H.Knibbs przyjmuje przeciętny wzrost roczny za 1%, co odpowiada 70-letnieniu okresowi podwajania. Według prof. Bortkiewiczu obecna norma przyrostu naturalnego jest taka, że można oczekiwać podwojenia ludności za lat 771. Prof. Kuczyński uważa wszystkie powyższe cyfry za przesadzone.

Comments
  1. 1 rok ago