O demografii cz. 16

Przyrost ludności obniża się ku końcowi pierwszej połowy XIX wieku. Później podnosi się aż do 11,72% przed wojną i spada znacznie po wojnie, spuszczając się do poziomu lat sześćdziesiątych. Zwiększenie nasilenia wzrostu ludności Europy musiało wywołać pewną presję na ruch wychodźczy w drugiej połowie XIX wieku.

Zwiększenie to trzeba przypisać zwiększeniu nie rozrodczości, lecz długowieczności. Gdyby norma śmiertelności pozostawała na poziomie XVIII wieku, to bez wątpienia można byłoby zauważyć wyludnienie stałe i szybkie w % krajów europejskich.

Jak się przedstawia przyszłość? Amerykański socjolog Hoss utrzymuje, że ludność świata zwiększa się rocznie o 1,44%, t. j., że za 50 lat podwoi się. Angielski uczony Carr Saunders twierdzi, że wzrost roczny nie przekracza 1,16%, t. j., że ludność podwaja się co 60 lat. Australijski statystyk Sir George H.Knibbs przyjmuje przeciętny wzrost roczny za 1%, co odpowiada 70-letnieniu okresowi podwajania. Według prof. Bortkiewiczu obecna norma przyrostu naturalnego jest taka, że można oczekiwać podwojenia ludności za lat 771. Prof. Kuczyński uważa wszystkie powyższe cyfry za przesadzone.

Comments
  1. 11 miesięcy ago