Podmiot i przedmiot ekonomiki - Archiwum

2 Kwi 2017

O demografii cz. 11

Stąd pierwszy wniosek. Zagadnienie rąk roboczych nie może być zagadnieniem wyłącznie tego czy innego etnicznego kompleksu gospodarczego, a musi silą rzeczy wchodzić w skład problematów, którymi się zajmuje ekonomika światowa. Teoretycznie dochodzimy do konieczności odpowiedniejszej repartycji ludności na kuli ziemskiej, i na pierwszy rzut oka przypuszczać można, że działać tu powinno prawo naczyń połączonych. Wzór […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 10

W rezultacie stwarza się anomalia taka, że siedem milionów farmerów Stanów Zjednoczonych i Kanady, czyli mniej niż 4% pracowników rolnych świata, produkuje 70% światowej produkcji kukurydzy, 60% – bawełny, 50% – tytoniu, 40% – owsa i siana, 25% – pszenicy, 10% – ziemniaków, 6% – żyta. Jeżeli przyjmiemy pod uwagę, mięso, nabiał, owoce i jarzyny, […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 9

Nie ulega jednak wątpliwości, że do osiedlenia jeden kraj nadaje się więcej, drugi mniej. Prof. Taylor wprowadza pojęcie wskaźnika kwalifikacji poszczególnych krajów w tej mierze, budując nieprawidłowy czworokąt na współczynnikach klimatycznych, jak przeciętna roczna temperatura, obfitość opadów, wysokość ponad poziomem morza, oraz na współczynniku gospodarczym, jak zasoby węgla. Za 1000 przyjęto wskaźnik idealny w postaci […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 8

Tak np., bicz kolonizacji, żółta febra egzystuje obecnie endemicznie tylko na Gwinejskim wybrzeżu Afryki, gdzie zresztą ostatnia większa epidemia miała miejsce 30 lat temu. O roli czystości i higieny więcej, niż długie dysertacje, mogą nam powiedzieć dwie cyfry. W 1908 roku w jednym i tym samym Paryżu zanotowano 0,67 na 1.000 mieszkańców wypadków śmierci z […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 7

Malaria zwłaszcza, a także dyzenteria i tyfus spowodowały prawdziwe hekatomby ofiar wśród wychodźców i kolonistów rozmaitych narodów i okresów. Za czas 1831 – 1840 r. w stacjonującej w Afryce francuskiej armii, na 1000 osób było 74 wypadków śmierci, w stacjonującej zaś we Francji – tylko 19. W 1848 roku na rozmaite choroby umarło w Afryce […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 6

Jednocześnie za 100% gęstości zaludnienia przyjmujemy maksymalną gęstość zaludnienia, czyli gęstość zaludnienia Belgi i Luksemburga, równą 249. Stosunek nazwę wskaźnikiem ekonomicznego luzu zaludnienia. Pod względem rozwoju ekonomicznego możemy podzielić, za prof. Wagemann, tereny globu naszego na następujące grupy: a) grupa wysoko-kapitalistyczna (Europa, Stany Zjedn., Japonia), b) grupa nowo-kapitalistyczna (Oceania, Łacińska Ameryka, Kanada), c) grupa pół-kapitalistyczna […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 5

W Compendium of The Eleventli Census 1890 r. wyraźnie mówi się, że w Ameryce, o ile ludność przewyższa 45 mieszkańców na kilometr kwadratowy, to każdy mieszkaniec powyżej tej liczby czerpać swe środki utrzymania musi już z przemysłu i handlu, a nie z roli. W Europie, dopiero przy 100 mieszkańcach na kilometr kwadratowy trzeba myśleć o […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 4

Od pojęcia fizycznej gęstości zaludnienia, musimy przejść do innego współczynnika, który by umożliwił zorientowanie się w złożonym labiryncie demograficznych rozbieżności globu naszego, wprowadzając do owej gołej cyfry powierzchni danego kompleksu geograficznego poprawkę na walor gospodarczy tego obszaru. Pewne przybliżenie do takiej poprawionej gęstości zaludnienia, otrzymamy biorąc stosunek ludności do jednostki nie całego obszaru, a areału […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 3

Według charakterystycznego określenia Vidal de la Blachę, Europa w repartycji rodzaju ludzkiego na kuli ziemskiej przedstawia ośrodek ogniskowy, wpływ którego daje się odczuć wszędzie. W żadnej innej części świata całego ludność nie rosła tak szybko, jak tu. Na początku XIX wieku była Europa słabiej zaludniona, niż Indie i Chiny, wykazując 187 milin. mieszkańców, czyli 16 […]
2 Kwi 2017

O demografii cz. 2

Na naszym globie wyróżniamy trzy wielkie centra, znaczne swym zaludnieniem, potężne swą kulturą. Jest to wschodnia i południowa Azja, Europa z Zachodnią Syberią, oraz północna Ameryka, właściwie Stany Zjednoczone i Kanada. Pierwszy z tych centrów o czterdziesto-wiekowej kulturze, mieści w sobie około miliarda mieszkańców, tj. 50% ludności globu ziemskiego. Drugi, cywilizacyjnie o dwa tysiące lat […]