We wcześniejszych wpisach starałem się dać czytelnikowi pojęcie – w najogólniejszych zarysach – o tym, jak przedstawia się liczbowo lub raczej „inwentarzowo materiał ludzki”. Sąd o wartości z punktu widzenia gospodarczego tego materiału wydać będziemy w stanie dopiero po zbadaniu jego stosunku do głównego czynnika, usprawiedliwiającego poniekąd istnienie rodu ludzkiego, do pracy. Pracą w interesującej […]