14 Kwi 2018

Co to jest praca?

We wcześniejszych wpisach starałem się dać czytelnikowi pojęcie – w najogólniejszych zarysach – o tym, jak przedstawia się liczbowo lub raczej „inwentarzowo materiał ludzki”. Sąd o wartości z punktu widzenia gospodarczego tego materiału wydać będziemy w stanie dopiero po zbadaniu jego stosunku do głównego czynnika, usprawiedliwiającego poniekąd istnienie rodu ludzkiego, do pracy. Pracą w interesującej […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 31

„Gleba daje tyle, ile wart jest człowiek uprawiający ją“ mówi chińskie przysłowie. Matka-ziemia ma dosyć miejsca i chleba dla wielu jeszcze milionów przyszłych pokoleń, jeżeli te pokolenia będą wiedziały, jak się sprawnie do pracy na niej zabrać. Ludzkość uparcie, acz asymptotycznie, dąży do osiągnięcia zupełnej równowagi pomiędzy liczebnym swym wzrostem, a postępem kultury, do optimum […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 30

Z drugiej strony uprawa ziemi coraz bardziej ogranicza się do kultury zbóż, warzyw i roślin jadalnych, gdyż najrozmaitsze lecznicze zioła i roślinne ekstrakty barwnicze zastępowane są przez chemikalia, derywaty węgla i różnych minerałów. W ten sposób wnętrze ziemi wyręcza powierzchnię, pozostawiając jej jedynie rolę karmicielki. Co się tyczy hodowli, to stawia ona dopiero pierwsze kroki […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 29

Kombinacja np. wielkich obszarów ziemi i wysokiego stanu kultury wprost wymaga licznej ludności, gdyż inaczej niepodobna wyzyskać możliwości i podnieść odpowiednio stopę życiową, co jest przecież główną przesłanką, stymulującą postęp. W tym wypadku indywidualny samozachowawczy instynkt, kierowany uczuciem fizycznego głodu, oraz samozachowawczy instynkt gatunku, pchany uczuciem pociągu płciowego, działać mogą, gwoli osiągnięcia optimum populacyjnego, zgodnie […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 28

W Ameryce na jednostkę wypada 1.2 ha. ziemi uprawnej i 4 ha. paszy, czyli razem 5.2 ha., ale Ameryka eksportuje wielkie ilości zboża. W Niemczech trzeba się zadowolić dziesięciokrotnie mniejszą normą 0.52 ha. W Chinach odnośny współczynnik jeszcze silniej maleje i nie przewyższa 0.27 ha. W Japonii zaś spada do 0.1 ha. Jeżeliby amerykanie jedli […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 27

W mglistym i mętnym świetle cyfr powyższych dochodzimy do mało pocieszającego wniosku, że, przy zachowaniu obecnego poziomu kultury, za 150 lat dochodzimy tak czy inaczej do krytycznej chwili saturacji kompletnej. Jeżeli ludzkość kroczyć będzie nieprzerwanie po drodze wszechstronnego postępu technicznego i gospodarczego, jeżeli ustrój społeczny i polityczny dozna decydującej naprawy, jeżeli wreszcie, co jest najtrudniejsze, […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 26

Jeżeli przyjmiemy z prof. East za normę 1 ha uprawnej ziemi na osobę, to przy obecnym obszarze, nadającym się pod uprawę, a stanowiącym 5 – 7 miliardów ha, otrzymamy maximum ludności kuli ziemskiej w wysokości także 5 – 7 miliard. osób. Powyżej podałem zestawienie ilości mieszkańców poszczególnych krajów na 100 ha. uprawnej ziemi. Łatwo się […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 25

Już na wstępie spotykamy się z wielkimi trudnościami. Prof. Ballod, biorąc za punkt wyjścia gęstość zaludnienia obecnego, dochodzi, ma się rozumieć, do liczb skromnych: 2.3 miliard. przy normie zaludnienia Stanów Zjednoczonych 5.5 miliard. przy normie niemieckiej i 22.4 miliard. przy normie japońskiej. Inni statystycy, wychodząc z innych założeń, najrozmaiciej obliczają owe dopuszczalne maximum. Cyfry odnośne […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 24

Otóż, mniejszy od jedności współczynnik p tylko wtedy gwarantuje przyrost naturalny, jeżeli jest niższy od faktycznego współczynnika, wyrażającego stosunek liczby kobiet w wieku 20 – 30 lat żyjących do liczby wszystkich noworodków kobiecych odpowiednich roczników. Dopiero w wypadku gdy stosunek p/f=k jest mniejszy od jedności, możemy mówić o możliwości naturalnego przyrostu. Wszystkie powyższe rozważania przekonywają […]
3 Sty 2018

O demografii cz. 23

Tutaj ograniczę się do podania za prof. Gini2 bardzo prostego, lecz ciekawego demograficznego zestawienia. Dla szeregu krajów podaje on według ostatnich, dlań dostępnych, spisów ilość kobiet w wieku od 20 – 30 lat Liczba młodych mężczyzn w pierwszych – a te właśnie Gini przyjmuje – statystykach powojennych nie jest miarodajna. By otrzymać liczbę kobiet w […]